Nasıl Üye Olabilirim

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

Üye olma hakkı;

Madde:4-Fiili ehliyete sahip Kamuda görev yapan memur ve işçiler, 5253 sayılı dernekler kanunu ve Türk medeni kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak şartı ile derneğe üye olabilir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan müracaatı en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyelik başvurusunun kabulü Yönetim Kurulu kararının 5/7 çoğunluğu ile gerçekleşir. Kamuda çalışmayan kimseler yönetim kurulu kararı ile fahri üye olabilir aidat ödeyebilir. Kamuda halen görev yapıyor olsa bile yüz kızartıcı suça karışan ve işleyenler ile toplumun genel ahlak ve yapısına uymayanlar üyeliğe kabul edilmez.

Üyelikten çıkma;

Madde:5- Hiç kimse dernekte üye olmaya zorlanamaz, her türlü istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığında çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

Üyelikten çıkarılma;

Madde:6-Dernek üyesi iken medeni haklarını kullanma yetkisini ve dernekte üye kalma hakkını kaybedenler, dernek amacına, disipline ve çalışma biçimine uygun davranmayanlar, dernek üyeleri arasında tefrikaya ve fitneye sebebiyet verenler, dernek aleyhinde faaliyet gösterdiği tespit edilenler, verilen görevi mazereti olmadan üç kez yerine getirmeyenler, kendilerine yazılı olarak bildirildiği halde on gün içinde üyelik aidatını ödemeyenler, ülke menfaatlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunanlar ile bunlara yardım ve yataklık edenler Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Derneğimize üye olmak için üyelik formunu ve üyelik aidatı tahsili için banka tutanağını doldurduktan sonra derneğimize ulaştırmanız yeterlidir.

Üyelik Formunu İndirmek İçin Tıklayın

Image